Staan

Hoe stel jij je grens en hoe ga je om met grenzen van anderen? Welke plek neem jij in binnen je team, organisatie? Geef jij je leven en de manier waarop je werkt zelf richting of laat je dat door anderen bepalen? In dit programma kunnen werknemers en leidinggevenden inzicht krijgen in hun functioneren binnen het bedrijf, binnen hun team. En gaan meteen met die nieuwe inzichten aan de slag. Je leert patronen in denken en handelen bij jezelf herkennen en weet er mee om te gaan.

spiegelen-5Het paard in dit programma
Ook in deze training is het paard onze leermeester. Het laat je je onbewuste drempels en valkuilen zien. Zaken die je het realiseren van je doelen en wensen in de weg staan. Het paard communiceert eerlijk en direct omdat het voortdurend in het hier en nu is, zonder (verborgen) agenda, zonder verleden en toekomst. Het reageert op wat je hem op dat moment te bieden hebt. In het parcours met de paarden leer je grenzen aangeven, ruimte (positie) innemen, focussen, omgaan met angst en weerstand.

Resultaat
Na afloop van dit programma heb je inzicht in hoe jij je beweegt tussen andere mensen. Je herkent je eigen, vaak nog onbewuste, patronen en kunt hiermee aan de slag gaan. Je kunt dit patroon veranderen in ander gedrag, in ander denken.

Download hier het programma