Met je bedrijf, onderneming of instelling heb je één of meer doelen voor ogen. En daar wil je samen met je werknemers de schouders onder zetten. In de huidige tijd van veranderingen en snelle, economische ontwikkelingen is het niet altijd makkelijk om de ingezette lijn vast te houden. Of om werknemers gemotiveerd en enthousiast te houden. Daar moet je als directie/leiding in blijven investeren. En soms is het nodig om opnieuw te kijken of alle neuzen nog wel dezelfde richting in staan.

Ontwikkelen en groeien
Als coach, begeleid en train ik teams en individuele werknemers om hun mogelijkheden en sterke kanten optimaal te ontplooien. En daarmee de verdere ontwikkeling van een team in gang te zetten. Persoonlijke groei én samenwerken, daar gaat het om. En dan werk ik niet alleen aan de ontwikkeling van de individuele teamleden, maar ook die van het team als geheel. Met als belangrijke kernwaarden: veiligheid, vertrouwen, respect, integriteit en privacy.

Maatwerk
Samen bekijken we wat voor jouw bedrijf, onderneming of instelling de meest geschikte aanpak is. Daarbij kun je kiezen voor een programma op maat of voor een van mijn bestaande programma’s. Uitgangspunt is dat de aanpak past bij de specifieke omstandigheden en situatie van jouw bedrijf of onderneming.

In ons eerste gesprek komen alle wensen en mogelijkheden aan de orde. Op basis daarvan maak ik een voorstel voor een programma waar we vervolgens mee aan de slag gaan. Natuurlijk is het gaandeweg altijd mogelijk om elementen uit het programma aan te passen. Immers situaties veranderen, mensen ontwikkelen zich sneller dan gedacht of misschien zijn er andere behoeftes ontstaan. Gedurende het programma koppel ik steeds terug met de opdrachtnemer. Waarbij gezegd wil hebben dat privacy voor zowel werknemers als opdrachtnemer/werkgever gewaarborgd blijft. Om privacy redenen deel ik de resultaten met de werkgever pas ná overleg met de deelnemers aan het programma.

Programma’s: