Uitgebreide informatie over 7-daagse training “De Kracht van Samen”.

Kernpunten van de groepstraining:

 • In interactie zijn met anderen, doet iets met je.
 • Het is een systemische training, vanuit zijn met eigen bewegingen en eigen interventies.
 • Aandacht op het “ontstaan” van een aanraking diep in jou, tijdens een ontmoeting wat maakt dat er een blikverschuiving kan plaatsvinden.
 • Leermomenten ga je herkennen als individu en als groep.
 • Leerthema’s ga je herkennen als individu en als groep.
 • Je hebt een keuze van bewegen: a. je beweegt vanuit reageren én je gaat met deze beweging van je kern af ( wat een blikverschuiving doet) of b. je beweegt in het samen zijn vanuit je hart en ziel. Vanuit je kern wie je bent.
 • Keuze a. is niet leren, waarbij je de volgende keer zeker weer een kans krijgt.
 • Keuze b. is je kansen omzetten naar leren en groeien.
 • Jij leert als individu, tijdens samen zijn.
 • Jullie leren als groep, tijdens samen zijn.
 • Er worden diverse voorbeelden van werkvormen en communiceren aangeboden, op moment van ontstaan leermoment. Dat wat er ontstaat wordt open en zonder oordeel duidelijk neergezet zodat het leermoment zelf zichtbaar en voelbaar is. Zichtbaar en voelbaar behorende bij degene van toepassing. Ook als het bij de groep zelf van toepassing is.
 • Leermoment voelbaar en zichtbaar laten zijn bij degene die een leermoment heeft, is van belang in het leerproces.
 • Eigen keuze in a. of in b. en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen wordt voelbaar.
 • Er is mogelijk om via individuele coaching naast deze training aan de slag te gaan met dat wat naar boven komt bij je.
 • Door inzicht eigen leermoment ga je meteen aan de slag in het open ontdekken van ander gedrag tijdens samen zijn met anderen.
 • Je ervaart op eigen wijze en met elkaar, wat eigen interventies kunnen betekenen op het ontstaan van deze leermomenten.
 • Door samen deze training te doen en te ervaren, integreer jij en jullie samen het geleerde tijdens deze training.
 • De spanningsboog van iedere coachee of cliënt en/of team. Het waarborgen van veiligheid is en blijft van belang.

Leerdoelen van de training:

 • Je herkent je kans van jouw leermoment, een naderende blikverschuiving.
 • Het moment van ontstaan van de kans zet je neer voor jezelf.
 • Je maakt bewust de keuze je lerende beweging vanuit hart en ziel in te zetten (=verandering ) met als gevolg een groei.
 • Je leert jezelf beter kennen.
 • Je groei is bewust en van binnen uit en daardoor blijvend.
 • Je herkent kansen van leermomenten van anderen om je heen.
 • Jij als coach/therapeut/leidinggevende/HR – manager maakt bij ontstaan leermomenten bij je coachee, cliënt of collega de bewuste keuze een werkvorm of communicatie in te zetten, passend bij de situatie.
 • Het ontstaan van een eigen leermoment zet je coachee of collega zelf neer, na herkenning.
 • De keuze hoe om te gaan met leermomenten en daarbij behorende bewegingen liggen bij je coachee of collega.
 • Alleen zo kan een blijvende verandering in gedrag, denken en voelen coachee(s), cliënten en collega’s aanwezig zijn, van binnen uit. Dat is wat je tijdens de training nl zelf ervaren hebt.
 • Doel training is steeds meer samen te zijn met anderen, vanuit je kern met hart en ziel.
 • Doel training is gaan naar bewust verantwoordelijkheid nemen voor eigen gemaakte keuzes in interactie met anderen om ons heen.

Resultaat van het toepassen van deze werkvorm:

 • Herkennen van een leermoment, een blikverschuiving, voor jezelf en bij anderen.
 • Toepassen van manieren van reflecteren bij jezelf en bij anderen.
 • Het omzetten van een blikverschuiving naar een leren en groeien. Met als gevolg te bewegen vanuit hart en ziel.
 • Gevoelens gaan weg zoals o.a. spanning, weerstand, moedeloosheid, moeheid, angst, boosheid, verdriet, niet mogen zijn, geen erkenning. Gevoelens ontstaan in interactie door samen te zijn. Gevoelens die stonden als symbool van een blikverschuiving. Weg!
 • Gevoelens die nu hierdoor kunnen ontstaan, zijn gevoelens vanuit je hart en ziel. O.a. vreugde, toename energie, balans, openheid, mogen zijn, liefde, erkenning, veiligheid.
 • Uitingen (gedrag, voelen en denken) zichtbaar en staande als symptomen voor blikverschuivingen gaan weg. De uitingen staande als symptomen voor leermomenten zijn niet meer nodig. Het leermoment is gezien, erkend en kan los.
 • Gedrag, denken en voelen is nu op eigen wijze veranderd en resultaat is merkbaar in o.a. samenwerking, harmonie, zelf verantwoordelijkheid nemen, doelen en targets worden bereikt, het ervaren van meer zelfsturend zijn, zelfsturende teams en collega’s, tevredenheid, begrip, empathie.
 • Het erkennen en ontdekken van leermomenten bij jezelf en bij een ander gedurende je samen zijn, zorgt voor begrip en open houding.

Werk je als coach of als therapeut met paarden?

Dan is er een 2-daagse uitbreiding van deze training mogelijk, ná de 7-daagse basistraining.
De 2-daagse training met paarden gaat het werken met paarden integreren met de training.
Het toevoegen van de paarden geeft een extra dimensie in het herkennen van en werken met blikverschuivingen.
Het paard of de kudde neemt deel aan het systeem van teams, coachee(s) en cliënten, waardoor er direct diepgaande inzichten kunnen ontstaan bij deelnemers. Inzichten waardoor alleen nog maar verandering mogelijk is. De weg terug is er niet meer. Het inzetten van paarden tijdens deze systemische training zorgt letterlijk voor blikopeners.
Vooral tijdens het werken met paarden is het van belang speciale aandacht in te brengen voor de spanningsboog van iedere coachee of cliënt en/of team. Het waarborgen van veiligheid is en blijft van belang. Buiten het feit dat tijdens het werken met paarden gekeken en gelet wordt door de coach op onveilige situaties te maken met paarden.
In overleg plannen we de 2 dagen in.
De prijs wordt nader bepaald.

Informatie 7-daagse training

• Duur training: ongeveer 7 maanden (samenkomst 1 x per maand)
• 7 dagen van 9.30 uur tot 16.00 uur
• Per groep wordt er gestart met minimaal 4 tot maximaal 6 deelnemers
• Inclusief koffie, thee, water en lunch
• Contact met Pauline tussendoor middels het maken van 1 reflectieverslag per maand
• Prijs 7-daagse training: 1150 euro exclusief btw per persoon, voorafgaande aan start workshop te voldoen
• De data van deze 7-daagse training worden in overleg gepland

Systemisch werken en effecten in tijd:

Gedrag, denken en voelen verander je op eigen wijze en in je eigen tempo.
Je hebt je gedrag eigen gemaakt, al jaren lang.
Het gedrag, denken en voelen is als vanzelfsprekend voor je en dat voelt als comfortabel daardoor. Nieuw gedrag, denken en voelen kan goed voelen maar omdat het onbekend is voor je en niet gewend, kan het daardoor in het begin als niet prettig gevoeld worden.
Iedereen is uniek en we veranderen op eigen wijze in verloop van tijd en plek als het zo mag en kan zijn.

Heb je vragen en/of wil je meer informatie?
Ben je benieuwd naar mogelijkheden en data verder in tijd?
Je kunt me altijd bellen 0621674708 en/of mailen paulinemoorees@gmail.com

Voor mogelijke locaties: zie site