Uitgebreide informatie over 4-daagse workshop “De Kracht van Samen”.

De aandacht blijft tijdens deze workshop steeds bij jezelf:
• Wat doet het samen zijn in de groep met jou? Hoe kijk je tegen de ander aan? Wat zie je in hem of in haar? Wat doet een houding of een opmerking met je?

• Wil je weg? Krijg je het warm of koud? Wordt je boos? Ontstaan er emoties? Wil jij op de voorgrond staan? Wordt je loom of moe? Krijg je lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of pijn aan je nek?
• Welke bewegingen wil je maken?
• Wat is je gedrag, je denken en je gevoelens vervolgens….
• En hoe zou jij dit zelf willen veranderen gedurende samen zijn met deze groep?

“ De Kracht van Samen” is ontwikkeld door mij, Pauline Moorees, waarbij blikverschuivingen centraal staan. De training is systemisch met als uitgangspunt kennis en gedachtegang Bert Hellinger, echter interventies wijken af.
Er wordt nauwelijks of niet met representanten gewerkt.
De deelnemers staan voor zichzelf en zijn aanwezig vanuit voortdurende eigen beleving en beweging.

Resultaat na het volgen van 4-daagse workshop in dezelfde groepssamenstelling:

• Je bent je bewust wat een blikverschuiving met je doet en hoe deze geuit wordt door je.
• Je gaat je leermomenten herkennen in samen zijn met anderen om je heen .
• Je leervraag of je wens ontstaat. Jouw wens te maken met het voorkomen van een blikverschuiving .
• Je leervraag zet je zelf concreet neer na herkenning. Met daarbij de beoogde verandering die effect zal hebben op je manier van samen zijn met anderen.
• Je hebt de kans te ontdekken dat oude (reactieve) gevoelens plaats kunnen maken voor gevoelens vanuit je hart en ziel. O.a. vreugde, toename energie, balans, openheid, mogen zijn, liefde, je bent van belang voor jezelf, eigen erkenning, veiligheid.
• Uitingen (gedrag, voelen en denken) worden zichtbaar voor je. Het leermoment is gezien, erkend en kan los gelaten worden.
• Los laten oude reactieve uitingen kan tijdens workshop plaatsvinden, echter het kan ook later in tijd plaatsvinden. Het is aan jou, op je eigen wijze en tempo.

Systemisch werken en effecten in tijd:

Gedrag, denken en voelen kun je op eigen wijze veranderen. En in je eigen tempo. Je hebt het immers jaren zo gedaan. Het gedrag, denken en doen is eigen voor je en dat voelt als comfortabel daardoor. Nieuw gedrag, denken en voelen kan goed voelen maar omdat het onbekend is voor je en niet gewend kan het daardoor in het begin als niet prettig gevoeld worden.
Iedereen is uniek en we veranderen op eigen wijze in verloop van tijd en plek als het zo mag zijn. Het kan zijn dat je zelf ervaart tijdens de workshop dat je meer tijd nodig hebt, dan de 4 dagen dat we samen komen. Dan kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een volgende workshop.
Mogelijkheid kan ook zijn dat je voelt dat het goed is voor je te wachten, en je veel inzichten hebt gehad. Dat het voor nu genoeg is. Waarbij je bijvoorbeeld na 1 jaar ineens bemerkt dat er langzaam maar zeker een verandering heeft plaats gevonden bij je.

Voorbeelden van zichtbare en merkbare veranderingen in gedrag (en voelen en denken) voor jezelf zijn o.a. open houding tijdens samen zijn met mensen, je neemt je plek in, samenwerking, harmonie, zelf verantwoordelijkheid nemen, doelen en targets worden bereikt, het ervaren van meer zelfsturend zijn, zelfsturende teams en collega’s, tevredenheid, begrip, empathie.

Informatie workshop

• Duur workshop: 4 maanden (samenkomst ongeveer 1 x per maand)
• 4 dagen van 9.30 uur tot 16.00 uur
• Per groep wordt er gestart met minimaal 4 tot maximaal 6 deelnemers
• Inclusief koffie, thee, water en lunch
• Contact met Pauline tussendoor middels het maken van 1 reflectieverslag per maand
• Prijs 650 euro exclusief btw per persoon, voorafgaande aan start workshop te voldoen
• Prijs en data betreffende workshops op maat, in overleg

Wil je meer informatie? Of andere data afstemmen?
Je kunt me altijd bellen 0621674708 en/of mailen paulinemoorees@gmail.com

Locaties; zie site